స్వాతి, ఆంధ్ర భూమి, నవ్య, అందరికి ఆయుర్వేదం లాంటి తెలుగు weeklys ని మీ Ipad లో చూడడానికి ...

స్వాతి, ఆంధ్ర భూమి, నవ్య, అందరికి ఆయుర్వేదం లాంటి తెలుగు weekly's ని మీ Ipad లో చూడడానికి ...

మొదట మీకు కావలసినవి ...
మీరు చెయ్యవలసింది
  • మొదట Dropbox account ని create చెయ్యండి
  • స్వాతి, ఆంధ్ర భూమి, నవ్య, అందరికి ఆరోగ్యం లాంటి తెలుగు weekly's ఇక్కడ download చేసి మీ local dropbox folder లోకి కాపీ చెయ్యాలి.
  • మీ IPad లో Dropbox app ని install చెయ్యాలి.
  • మీ ఎకౌంటు లోకి login అవ్వండి. మీ ఎకౌంటు లోకి లాగిన్ ఐయిన తరువాత మీ ఈ క్రింది విదంగా మీ files ని చూస్తారు. అందులోనుంచి మీకు కావలసిన pdf ని సెలెక్ట్ చెయ్యండి.

  • మీ file open అయిన తరువాత కుడి వైపు నున్న icon ని click చెయ్యండి. అందులో open in iBooks ని select చెయ్యండి.
  • ఇప్పుడు మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన weekly మీ iBook library లోని pdf section లో ప్రతక్ష్యం అవుతుంది.
  • మీ file ని iBooks లో ఇలా చూడవచ్చు.సాయి అష్టోత్రం by ఎక్కిరాల భరద్వాజ

సాయి అష్టోత్రం by ఎక్కిరాల భరద్వాజ. లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

Sai Astotram by Ekkirala Bharadwaja.

link

! Updated the link. Resolved print issues

కంపెనీ open చెయ్యడానికి పట్టే సమయం ...

ఒక company స్టార్ట్ చెయ్యడానికి .....
New Zealand లో ... ఒక రోజు లో ...
USA లో ఒక వారం లో ...
మనకు ఒక నెలలో ( we made a huge improvement ) ...
చైనా లో ఒకటిన్నర నెలలో ...

ఎంతో ఎత్తులో మనం ...

చూద్దాం ... క్రిందకి ఎప్పుడు దిగుదామో ...
..
..

బహుశా ఇంకో 100 years లో ....

శ్రీలలిత మంగళహారతి ( Srilalitha mangala harathi )

శ్రీలలితా శివజ్యోతి సర్వకామద
శ్రీగిరినిలయా గిరామయాసర్వ మంగళా ||శ్రీలలిత||

జగముల చిరునగవుల మము పాలించే జననీ
అనయము మము కనికరమున కాపాడే జననీ
మనసే నీ వశమై స్మరణే జీవన మయి
మాయని వరమియ్యవె పరమేశ్వరి మంగళదాయని ||శ్రీలలిత||

ఆందరి కన్నా చక్కని తల్లికి సూర్య హారతి
అందాలేలేచల్లని తల్లికి చంద్ర హారతి
రవ్వల తళుకుల కలల
జ్యోతుల కర్పుర హారతి
సకల నిగమ వినుత చరణ శాశ్వత మంగళ హారతి ||శ్రీ లలిత||

for printouts .. ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి
! updated the link